CHẶNG ĐƯỜNG

PHÁT TRIỂN

Với khóa học đầu tiên được bắt đầu vào tháng 05/2008, Luvina Academy đã đánh dấu một bước tiến mới về định hướng của Luvina là tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nội bộ có chất lượng và hiệu quả.

Với 2 chương trình đào tạo được thiết kế nhằm chiêu mộ được những ứng viên xuất sắc trong ngành CNTT và những đối tượng khác không theo ngành CNTT nhưng có đủ năng lực để chuyển hướng và phát triển bản thân trong ngành CNTT.

Đến năm 2020, chương trình đào tạo dành cho sinh viên ngành CNTT đã có 25 khóa, chương trình dành cho các đối tượng khác không theo ngành CNTT cũng đã có 11 khóa với chất lượng đầu vào và đầu ra tương đối hiệu quả và đúng kì vọng.

CHẶNG ĐƯỜNG

Khóa học Luvina Academy không phải chỉ là trường học, nó là một thao trường để lấp khoảng trống giữa Trường học và Công ty. Ở đây các em sinh viên được huấn luyện để từ bỏ suy nghĩ của sinh viên và thành con người trưởng thành trong xã hội, Các em sẽ có kỹ năng mềm cơ bản, kỹ thuật cơ bản để bắt đầu làm việc, hiểu được giá trị của văn hóa Nhật Bản, cũng như yêu cầu khắt khe của thị trường Nhật.

TẦM NHÌN

LUVINA ACADEMY

Thao trường của các chiến binh công nghệ thông tin.

TẦM NHÌN
SỨ MỆNH

LUVINA ACADEMY

Đào tạo ra những con người già dặn về kỹ thuật và năng lực làm việc.

SỨ MỆNH

thông tin Liên hệ

Các bạn mong muốn trở thành học viên LA để lại thông tin bằng cách điền form dưới đây.
Yêu cầu

tư vấn online

Hãy liên hệ với chúng tôi các thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp

Liên hệ

Phụ trách: Phòng Đào tạo & Tuyển dụng

Hotline: 0977653966

Email: [email protected]

https://www.facebook.com/LA.Luvina/

back to top